The Youth Act from January 1, 2023 has made it possible for the municipality to organize hobby activities for young people by procuring services also from other public or private service providers. 

Espoo implements this with the help of dynamic supplier register to attract companies organizing additional education during the school day, free of charge for children and young people. 

ROBBO Finland had become an applicant for hobby category “media and digital hobby services: game design, coding and other similar hobby services” and successfully signed up an agreement with the city, giving Espoo residents from school grades 3 to 10 a chance to get familiar with robotics and technology thanks to ROBBO CLUB

The hobby is primarily carried out at school in a specially designed space, and ROBBO provides training with the help of equipment and teaching methods by a team of professionals in Finnish or English.

ROBBO is a producer of educational robotics equipment for teaching robotics, circuitry, programming and 3D printing in educational institutions. 

The main advantage of ROBBO curriculum is multi discipline coverage in technology and different fields of IT, super detailed materials for teachers to prepare for the lesson, cross science approach covers physics, math, computer knowledge. 

ROBBO is a twice winner in Google RISE Awards, has an Award of Best EdTech Solution in Europe by ‘Education Technology Insights’ magazine and EdTech Breakthrough Awards in Next Gen School nomination.

We invite all students from Espoo to study robotics with ROBBO! See you at school!

ROBBO CLUB tuo robotiikkaa Espoon oppijoille

Espoon harrastamisen mallin taustalla on Suomen harrastamisen malli, joka on osa nuorisolakia 1.1.2023. Nuorisolaissa on mahdollistettu, että kunta voi järjestää nuorten harrastustoimintaa hankkimalla palveluja myös muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Espoo toteuttaa tätä dynaamisen toimittajarekisterin avulla ja hanki palveluntuottajia järjestämään harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä lapsille ja nuorille maksutta.

ROBBO Finland hakeutui harrastuskategoriaan “media- ja digitaaliset harrastuspalvelut: pelisuunnittelu, koodaus ja muut vastaavat harrastuspalvelut” ja on tehnyt kaupungin kanssa sopimuksen, joka antoi espoolaisille 3–10. luokkalaisille mahdollisuuden tutustua robotiikkaan ja tekniikkaan ROBBO CLUB mukana.

Harrastus toteutetaan ensisijaisesti koululla harrastuksen sisältöön sopivassa erityisvarustellussa tilassa, ja ROBBO tarjoaa koulutusta robottilaitteiden ja opetusmenetelmien avulla ammattilaisten tiimin voimilla suomeksi tai englanniksi.

ROBBO valmistaa monenlaiset varusteet robotiikan, virtapiirien suunnittelun, ohjelmoinnin ja 3D-tulostuksen opetukseen oppilaitoksissa.

ROBBO-opetussuunnitelman tärkein etu on monitieteinen teknologiaosaaminen IT:n eri osa-alueissa, erittäin yksityiskohtaiset materiaalit opettajille valmistautumaan oppituntiin, kuin myös poikkitieteellinen lähestymistapa, joka kattaa fysiikan, matematiikan ja tietotekniikan.

ROBBO on voittanut kahdesti Google RISE Awards -kilpailun, on saanut ‘Education Technology Insights’ -lehden Euroopan parhaan EdTech-ratkaisun palkinnon ja EdTech Breakthrough Awards -palkinnon Next Gen School -kilpasarjassa.

Kutsumme kaikki Espoon koululaiset opiskelemaan robotiikkaa ROBBOn kanssa! Nähdään koulussa!